Wednesday, May 17, 2006هشدار دانشجویان ترک دانشگاههای قزوین

بسمه تعا لي

كشور ايران مملكتي است با انواع قوميت ها و فرهنگ هاي مختلف كه با وجه اشتراك دين اسلام همگي در راه وحدت كشور گام بر مي دارند مخصوصا مليت ترك با بيش از 35 ميليون پراكندگي جمعيت ' نقش به سزايي در حفظ و صيانت از كشور و انقلاب اسلامي در طول سالياني متمادي و جنگ تحميلي داشته اند .

ولي اين رشادت ها و جانفشاني هاي فداكارانه فرزندان غيور آذربايجان در حق اين مرز و بوم همیشه و همه جا با بي مهري و ناسپاسي عده اي خاص كه اكثريت امكانات اعم از سرمايه هاي ملي و رسانه هاي جمعي را در حيطه اقتدار خود دارند مواجه گرديده است كه مورد اخير آن در اقدامي وقيحانه از طرف روزنامه ايران (جمعه) به وقوع پيوسته است تشبيه ميليو نها انسان اصيل و ريشه دار با فرهنگي سرشار از عزت و افتخار كه جاي جاي آن نشان از مردانگي و غيرت و حميت دارد به موجودي بي ارزش و نجس آن هم در روزنامه اي كه خود را رسانه اي همگاني ميداند و امتياز آن متعلق به سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي است چه منطق و دليلي ميتواند داشته باشد ؟ آيا جز اين نيست كه عده اي بي ارزش بي مقدار كه نه فرهنگ غني دارند و نه گذشته اي معلوم اين اقدامات را در جهت لگد كوب كردن عزت و شرف ملتي با پيشينه فاخر تاريخي انجام مي دهند.

البته اين اولين اقدام اين قبيل افراد نبوده و آخرين اقدام آنها نيز نخواهد بود در واقع اين قبيل اعمال در راستاي يك مسير فكري كه از مدتها قبل بوده و همچنان ادامه داشته و از اوايل سال جديد نيز شدت گرفته است به گونه اي كه در سال جديد ملت ترك انواع و اقسام اهانت ها را به خود ديده است .

از سویی دیگر بحث شعار تيم ملي در جام جهاني مطرح ميشود" :ستارگان پارس!!! تيمي كه شناسه كشوري با قوميت نه تنها فارس بلكه با قوميت هاي غير فارسي كه از لحاظ جمعیت بيشتر از فارس زبانان مي باشد .

در شرايطي كه ما به علت حرف زدن به زبان مادري خود هر روز لقب پان را نسبت به خود مي شنويم نمي دانيم افرادي را كه اين قبيل برخورد ها و شعارها را مي دهند چه بايد بناميم ؟؟

وقتي كه مجري تلويزيوني در برنامه صندلي داغ كه نه ربطي به تاريخ دارد و نه مجري اش تاريخ دان است بحث آذري بودن تركهاي ايران را مطرح مي كند بايد هم انتظار چنين توهين وقيحانه از جانب روزنامه اي همچون ايران را داشت روزنامه اي كه پوزش خود را با تصحيح همراه ساخته و اين توهين را يك اشتباه چاپي مي داند!! دريغ از اين كه بداند حنايش ديگر رنگي ندارد .

ما دانشجويان ترك دانشگاههاي استان قزوين هم صدا با دانشجويان ترك سراسر كشور عذر خواهي رسمي مقامات مسئول موسسه ايران از ملت شريف ترك را خواستاريم و اين قبيل افراد را به مطالعه تاريخ كشورهايي چون پاكستان فرا مي خوانيم و نسبت به عواقب اين قبيل اقدامات هشدار مي دهيم .دانشجويان ترك دانشگاههای قزوین (دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه آزاد قزوین)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home