Monday, May 22, 2006تجمع دانشجویان قزوین دردانشگاه بین المللی قزوین

یاشاسین آذربایجان در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

زلزله یاشاسین آذربایجان امروز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین را به لرزه انداخت گروهی از دانشجویان تورک دانشگاه آزاد٬دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین امروز در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اعتراض خود را نسبت به اقدام شوو نیستی روزنامه ایران نشان دادند در این جمع که بیش از 400نفرمی شدند دانشجویان معترض توقیف این روزنامه و مجازات عاملین این اقدام را خواستار شدند.

شعارهای مراسم از این قرار بود:

اولوم اولسون شووونیسته - هارای هارای من تورکم- مرگ بر آپارتاید - آذربایجان اویاخدی کیملیگینه دایاخدی – آذربایجان یاتمیییب کیملیگینی ساتمیییب - در اخر این تجمع نامه سرگشاده دانشجویان به وزیر ارشاد قرائت شد سپس بیانیه پایانی دانشجویان خوانده شد و در آخرین قسمت برنامه روزنامه ایران به آتش کشیده شد و سرود یاشا یاشا آذربایجان در دانشگاه طنین انداز شد.

لازم به ذکر است که دیروز گروهی از دانشجویان جهت اخذ مجوز تخصن خود اقدام کردند که پاسخ منفی رئیس دانشگاه را در برداشت ولی دانشجویان بی اعتنا نسبت به این مسئله تحصن امروز خود را انجام دادند.

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین

آقای کاریکاتوریست هدف شما چیست؟

آقای کاریکاتوریست شعور سیاسی اولین عامل جهت گام نهادن در مکتب خبر رسانی و آگاه سازی است.آیا شما از این موهبت برخوردارید؟

آیا توهین به اقوام ایرانی برای همکیشان شما هنر محسوب می شود؟

کاغذ از اینکه باید اراجیف ذهن شما را به دوش بکشد رنگ به رخسار ندارد،قلم از اینکه باید واسط فکر شما و کاغذ باشد شرمسار است.

آیا شما در مفهوم خلقت اندیشیده اید؟ اندیشیده اید که چرا خداوند انسان ها را با رنگ های مختلف و زبان های گوناگون آفریده است؟اصلاً آیا شما خدا را می شناسید؟

آیا فکر می کنید کمی باید فکر کنید،کمی باید خجالت بکشید؟

حرف آخر:

ما دانشجویان ترک زبان آذربایجان به شما پیشنهاد می کنیم،اندیشه پیشه کنید.

تجربه جهانی ثابت کرده است:

- انسان های کوچک به یکدیگر می پردازند.
- انسان های متوسط به وقایع می پردازند.
- انسان های بزرگ ایده می سازند.
- حال شما جزء کدام دسته اید؟ شاید چون از شعور بسیار بسیار بالایی برخوردارید در هیچ دسته ای نگنجید.بیاندیشید!

یاشاسین آذربایجان

جمعی از دانشجویان آزاد قزوین

0 Comments:

Post a Comment

<< Home