Tuesday, May 08, 2007تات‌ها و تالش‌ها همبستگی بسیاری با ترک‌های اراک و بوئین‌زهرا و سایر مناطق آذربایجان دارند.

گوش تاتي که در تعداد انگشت شماري از روستاهاي آذربايجان!! به آن تکلم ميشود تنها دستمايه شوونيست است تا فرضيه زبان آذري آريائي قديم آذربايجان را قوت ببخشد. لهجه تاتي تا کنون به صورت علمي بررسي نشده است و در زمره زبانهاي زنده محدوده ايران محسوب نميشود. به خاطر اهميت فرضيه آريائي سازي آذربايجان٫ شوونيست فارس به زنده کردن٫ گسترش و تحريف لهجه تاتي همت گماشته است.

کارهاي اخير انجام شده در اينخصوص قابل تعمق است. البته همانگونه که بارها خاطر نشان ساخته ايم٫ حتي يک کلمه از هر زباني داراي ارزش بوده و بايستي به صورت علمي مورد محافظت قرار گيرد. ولي به خاطر وجود فرضيه هاي نادرست و انگاره هاي شوونيستي فارس در خصوص تاريخ و زبان آذربايجان٫ گويش تاتي و زنده شدن آن به شيوه فارسي آريائي خطري عمده براي حرکت ملي آذربايجان محسوب ميشود.

دانشگاه الزهرا و قزوين در زمينه همکاري تحقيقاتي و مستند سازي براي لهجه تاتي در حال فعاليت هستند.

در زمينه بررسي علمي و ادبي لهجه تاتي تحقيقات فراواني در آذربايجان شمالي انجام گرفته و حتي در دانشگاه تبريز نيز به آن پرداخته شده است. ولي در موقعيت فعلي و با ديدن اقدامات رسمي و قدرتمند رژيم فارس ميتوان دريافت که انگيزه اي غير از وارد ساختن ضربه به آذربايجان نميتواند موجود باشد.

از بين رفتن يک لهجه متروک و ناکارآ به عنوان مرگ انسانهاي متکلم به ان محسوب شده و کاري ناپسند است٫ ولي بريدن زبان زنده٫ قدرتمند و داراي رتبه سوم در بين زبانهاي علمي دنيا جنايت آشکار ميباشد. رژيم فارس با محروم ساختن ملت تورک آذربايجان جنوبي از آموزش و صحبت به زبان مادري خود که داراي ۱۰ ها هزار سال سابقه تاريخي ميباشد در واقع اقدام به قتل عام فرهنگي کرده و به اينکار خود نيز افتخار ميکند.

--------------------------------------------------------------------------------

: تورکآز توران سویلییر
آراگؤن ۱۸ گؤلن ۱۱۰۰۷ @ ۲:۰۶ گ.ؤ

باسلام!

این فرضیه‌سازی از ده‌ها سال پیش آغاز شده است و نوعی احساس هویت را برای تات‌ةا تدارک دیده است. پذیرش زبان تاتی به اهمیت یافتن آن و برجسته‌تر شدن زبان‌های غیر فارسی در ایران خواهد شد. زبان تاتی همبستگی‌های فراوانی با زبان ترکی نیز یافته است. این مساله حداکثر این است که تاتها را نسبت به هویت و زبان تاتی‌شان حساس‌تر خواهد کرد و از آسیمیله شدن آنها در برابر فارسی کمک خواهد کرد و آنها را به سوی نهضت هویت‌خواهی سوق خواهد داد و این مساله پیش از آنکه به ضرر حرکت بیداری ترکها باشد بیشتر به همکاری آنها کمک خواهد کرد. تات‌ها و تالش‌ها همبستگی بسیاری با ترک‌های اراک و بوئین‌زهرا و سایر مناطق آذربایجان دارند. تات‌ها اگر با ترکها در نهضت هویت‌خواهی همراهی کنند در فردایی که ترکها نهاد‌های قدرت را حداقل در مناطق آذربایجان به طور کامل در دست خواهند گرفت می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند و الا به قول ما: «شرمنده‌ییک!»

در مقابل این اقدام شناسایی معرفی لهجه‌های ترکی دور افتاده در خوزستان و خلجستان و خراسان و قشقاییستان و سایر مناطق ایران می‌تواند راهگشا و کارساز باشد و جبران کند.

چند وقت پیش یکی از متخصصان زبان تاتی که در مود زبان تاتی کتابی هم نوشته بود فارغ التحصیل جمهوری آذربایجان بود. (در همین گرایش زبان تاتی از ایران رفته و در آنجا درس خوانده بود) جالب اینجاست که آن جناب علیه جمهوری آذربایجان در وبلاگ خودش کلی لطف داشته و چون و چرا و انتقاد راه انداخته بود.‍!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home