Monday, July 09, 2007مثلث قزوین- تهران- قم باید شکل بگیرد

زنجان به کابوس پان فارسیسم تبدیل شده است, امروز زنجان فردا قزوین - ائلخان تورک اوغلو

بای بک | دوزگؤن, ۱۸-ي قوراپيشيرن , ۱۱۰۰۷ اینجی ایل, چولا ۱۸:۴۸ | مقاله, فارسجا

. اگر کمی کار فرهنگی در قزوین شود بیداری ملی در آنجا هم رخ خواهد داد و ترس پان فارسیستها هم از این است که ترکهای قزوین هم درخواست آموزش زبان ترکی در مدارس را بکنند و حالا هم بر زنجان فشار می آورند تا هویت طلبی را در زنجان سد کنند و نگذارند به طرف تهران گسترش یابد.

برای قزوین چه باید کرد؟

مثلث قزوین-تهران-قم باید شکل بگیرد

حالا که حکومت فشار را بر هویت طلبان زنجان بیشتر کرده است باید یک حرکت هویت طلبی بومی در قزوین شکل بگیرد تا حکومت یک قدم هم عقب نشینی کند. مثلث قزوین-تهران-قم باید شکل بگیرد تا حکومت در این مثلث گیر بیفتد و نتواند از این مثلث خارج شود.
دانشگاه آزاد و دولتی قزوین بهترین جا برای فعالیت اولیه است که باید


--------------------------------------------------------------------------------

فاشسیسم خیالش از زنجان راحت شده بود چون فکر می کرد ملی گرائی ترک را تا تبریز عقب رانده است و در شهر تبریز هم ملی گرائی ترک را محاصره خواهد کرد و از پای در خواهد آورد ولی اینها سیستم مبارزه تورکها را تا ابد نخواهند توانست درک کنند که تورکهای چگونه در طول هزاران سال از چین تا بالکان را توانسته اند تحت سیطره خود در آورند و قوم وحشی پارس را بعد از شکست از اعراب با تمدن آشنا کنند. رمز و راز مبارزه و جنگ تورکها برای بسیاری از محققین و مورخین هنوز هم که هنوز است ناشاخته مانده است.

حکومت جزء استفاده از زور و زندان چاره دیگری ندارد هویت طلبان و عاشقان زبان مادری را به بند می کشد تا چند روزی هیبت و قدرت خود را نشان دهد آنهم به کسانی که همه کارها و مطالباتشان بر اساس قوانین بین المللی و قوانین خود حکومت است. مگر خواست سعید متین پور چیست؟ یا همفکران ایشان چه جرمی مرتکب شده اند که به صورت زننده از خیابان ربوده می شوند بعد از روزها پی گیری خانواده هایشان حاکمیت از محل نگهداری آنها به خانوادهایشان چیزی نمی گویند.

علت سختگیری بیشتر حکومت فارسگرای تهران بر هویت طلبان زنگان چیست؟ حاکمیت دنبال چیست؟ حاکمیت بعد از آن همه تبلیغات پان فارسیستی و فارسگرائی و وارد کردن ضربات متعدد بر پیکره زنجانیان هرگز فکر نمی کرد که مردم زنجان اینگونه مدافع حقوق زبانی و فرهنگی خود شوند و به ملی گرائی ترک روی بیاورند و بر هویت اصلی خویش پای فشارند.

حاکمیت فکر می کرد خط آسیمیلاسیون از زنجان گذشته است و دیگر هیچ کس در این شهر مدافع هویت ترکی نخواهد شد ولی با دیدن جوانان عاشق زبان مادری خشم دولتیان دو چندان شده است حالا می بینند که تمامی رشته هایشان پنبه شده است و تمامی سرمایه گذاری آنها برای بی هویت کردن مردم زنجان پودر شده و به هوا رفته است و مردم زنجان بیدار شده اند و همپای دیگر ترکها مدافع هویت واقعی خویش شده اند و به این خاطر بیشتر خشمگین شده است و چون دیو زخمی بر فعالان ملی می تازد و با نشان دادن خشم و هیبت خود می خواهد از فعالان ملی زنگان انتقام بگیرد و دیگر شهرهای نزدیک به مرکز را هم بترساند و بگوید که دیدید بر سر هویت طلبان زنگان چه آمد شما هم حساب خود را بکنید و به فکر هویت واقعی خود و زبان ترکی نروید.

حالا حاکمیت و پان فارسیسم ترسش از قزوین است که به صف هویت طلبی بپیوندد چرا که مردم قزوین هم ترک هستند و حالا هم در بسیاری از روستاها مردم به زبان ترکی صحبت می کنند و حتی در عروسی های خود عاشیق ها قوپوز می نوازند و در شهرکهای صنعتی هم اغلب کارگران هم از ترکهای بومی و مهاجر هستند که اگر کمی کار فرهنگی در قزوین شود بیداری ملی در آنجا هم رخ خواهد داد و ترس پان فارسیستها هم از این است که ترکهای قزوین هم درخواست آموزش زبان ترکی در مدارس را بکنند و حالا هم بر زنجان فشار می آورند تا هویت طلبی را در زنجان سد کنند و نگذارند به طرف تهران گسترش یابد.

برای قزوین چه باید کرد؟

مثلث قزوین-تهران-قم باید شکل بگیرد

حالا که حکومت فشار را بر هویت طلبان زنجان بیشتر کرده است باید یک حرکت هویت طلبی بومی در قزوین شکل بگیرد تا حکومت یک قدم هم عقب نشینی کند. مثلث قزوین-تهران-قم باید شکل بگیرد تا حکومت در این مثلث گیر بیفتد و نتواند از این مثلث خارج شود.

دانشگاه آزاد و دولتی قزوین بهترین جا برای فعالیت اولیه است که باید حرکت هویت طلبی از این جاها شروع شود بعد در بین مردم ترویج شود. ترکهای زیادی در روستا و شهرکهای صنعتی قزوین هستند که حس هویت طلبی دارند و باید این حس بیدار شود و تعلیم ببیند وقتی که تلویزیون گون.آز.نی.وی در ترک ست بود افراد زیادی ازقزوین با این تلویزیون تماس می گرفتند معلوم بود هویت ترکی هنوز هم که هنوز است در بین مردم قزوین وجود دارد و باید کار فرهنگی شود. دانشجویان بومی ترک در قزوین باید در این مساله نقش محوری ایفا کنند و حرکت هویت طلبی را به میان مردم ببرند تمامی فعالین ملی باید به کمک قزوین بروند و مراسم های فرهنگی برای قزوین تدارک ببینند باید با مردم قزوین همدلی بیشتری صورت بگیرد اشخاص معروف قزوین که حس ملی ترکی داشته اند باید شناسائی شوند و به مردم شناسانده شوند از شاعران ترکی گوی قزوین باید شروع شود بعد ادامه داده شود با اینکار می توانیم نگذاریم حکومت در زنجان با هویت طلبان درگیر شود.

باید جبهه های جدیدی برای هویت طلبی گشوده شود و نقاط متعدد برای هویت طلبی مشخص شود حالا قزوین بهترین محل برای مشغول کردن حاکمیت است اگر فعالان ملی بتوانند این مساله را با دقت پیش ببرند همانگونه که امروزه زنگان پان فارسیستها را به وحشت انداخته، فردا هم قزوین به کابوس پان فارسیستها تبدیل خواهد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home