Wednesday, March 26, 2008

کوسه گلين نوروز را به قزوين مي بردکوسه گلين نوروز را به قزوين مي برد

دست افشاني، پايكوبي و ترانه خواني كوسه گلين كه با جامه اي سرخ، كلاه بوقي و چهره سياه كرده و زنگوله به پا به در خانه ها مي رود از مهم ترين مراسم مردم قزوين در آستانه سال نو است.
نوروز

خبرگزاري ميراث فرهنگي_فرهنگ و هنر_ در کشور چهارفصل ايران، براي هر اتفاقي که در طبيعت آن رخ مي دهد ، جشن هاي کوچک و بزرگي دارد که به دليل وجود اقوام مختلف در آن ، به صورت هاي متفاوتي برگزار مي شود.
قزوين که سابقه تمدني در آن به 7 هزار سال قبل باز مي گردد نيز ازجمله مناطقي در ايران است که آداب و رسوم گاه مشابه و گاه متفاوتي براي جشن ها و اعياد بزرگ ايراني دارد.

جشن چهارشنبه سوري به عنوان يکي از جشن هاي در استقبال بهار، در شهر قزوين نيز تقريبا مشابه شهرهاي ديگر ايران برگزار مي شود. آيين ديرپاي آتش افروزي در غروب واپسين سه شنبه سال كه شعله هاي آن به آسمان و جهان مينوي سر مي كشد و نمادي شورانگيز از آرزوي بزرگي است كه با خلوص نيت و پاكي طينت از ايزد يكتا داشته اند، يكي از مراسم پرنشاط مردم قزوين و از جمله جشن هاي باستاني ايران شناخته شده كه قزويني ها به آن «كله چهارشنبه» مي گويند.

وانهادن اندوه و زردي ها، سوزاندن نامرادي ها و تلخكامي ها و برگرفتن شادي و سرخ رويي در رقص افسونگر شعله ها جلوه اي شگفت از اميد به روشنايي و فرزانگي و ستيز با ظلمت و سياهي جهل است. هنوز در كوچه ها و گذرهاي شهر قزوين به همراه اين آيين ديرين، قاشق زني ، بخت گشايي، فالگوش نشيني ، كوزه شكستن، فال گرفتن، آجيل شيرين خوردن، چهار رنگ پلو پختن و به نزديكان و نيازمندان بخشيدن و … جريان دارد و مردم به اين وسيله از سال نو و نوروز استقبال مي كنند. همچنين بازي هاي پرتحرك و شادي بخشي همچون دمب خروس، لانه شير ،بتراش و گلدسته – كه با ترانه عاميانه كشتي،كشتي، بالابان/ راستا، راستا ، خيابان /آتش،آتش، شعله كش/ دشمن ما را بكش/ الو، الو، بسوزي/ يك دسته گل بسازي همراهي مي شود موجي از شادابي و پويايي را در ميان مردم مي آفريند.

علاوه بر اين، نوروز براي مردم قزوين نشانه هاي ديگزي نيز دارد. نشانه ها و پيك هاي نوروزي، گروه هاي كوچكي از نوازندگان دوره گرد هستند كه معمولااز روستاهاي پيرامون شهر به قزوين مي آيند و ترانه هاي كوتاهي را كه با مضمون آرزوي نيكبختي در سال نو سروده شده مي خوانند و هديه اي از مردم دريافت مي كنند. به اين گروه ها نوروزي خوان يا نوروز نثار- نوروز و نوسال مي گويند. دست افشاني، پايكوبي و ترانه خواني كوسه گلين كه با جامه اي سرخ، كلاه بوقي و چهره سياه كرده و زنگوله به پا به در خانه ها مي رود از ديگر مراسم مردم قزوين در آستانه سال نو است. قزوينييان بخشيدن پول و شيريني را به نوروز خوان يا كوسه گلين خوش شگون مي دانند.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home