Sunday, November 23, 2008

مراسم "کوسا و گلین "در ضیاء آباد قزوین آزربايجان

مراسم "کوسا و گلین "در ضیاء آباد قزوین

ایران صدا: در ضیاآباد قزوین رسم است که چوپانان مراسم کوسا و گلین را اجرا می کنند و در این مراسم صاحبان دام هدایایی جدا از حقوق و دستمزد سالیانه به صاحبان دام می دهند و نوازندگان محلی با صدای دهل شور و صفای خاصی به این مراسم می دهند و... /گروه فرهنگ وادب و هنر

در ایران باستان و گذشته های دور پیش از زرتشت پیامبر قوم آریا مردمانی که زندگی خود را با کشاورزی و دامپروری می گذراندند با تضادهای طبیعی مانند سپیدی و سیاهی روشنایی و تاریکی روز و شب و گرما و سرما و تضادهایی در خوی انسانی مانند خوبی و بدی دوستی و دشمنی آشنا شده بودند و در باور خود آن چه را که برای زندگی مفید قرار می گرفت ازجلوه های خدای خوب و آن چه را که بد و زیان آور بود از جلوه های خدای بد می پنداشتند.

به همین انگیزه آنها روز و روشنایی را بیشتر دوست می داشتند چون هنگام کار و کوشش خوشی و بالندگی بود وبا فرا رسیدن شب آتش می افروختند تا جلوه های بد زندگی پدیدار نگردد و در شبهای دراز زمستان دور آتش گرد می آمدند تاروشنایی را افزون سازند و چون دراز ترین شب سال یعنی آخرین شب از ماه آذر فرا می رسید به انگیزه این که از فردای آن شب روشنایی بیشتر خواهد شد و روزها درازتر شادی می کردند.

یکی از آیین هایی که در ضبا آباد قزوین انجام می شود آیین " کوسا و گلین " است. این آیین در روزهای اول چله کوچک یعنی اوایل اسفند ماه انجام می شود. در این مراسم وقتی کوسا و گلین به خانه نوعروسی می رسد مجلس پر شورتر می شود و از عروس خانم می خواهند که به گلین جهیزیه بدهد و رسم بود که دستکش و جوراب دستباف یا مقداری پول نقد برای شگون تقدیم گلین می شد.و.. بشنوید.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home