Saturday, February 28, 2009

درگیری مردم با عوامل رژیم درشهر قزوین آذربایجان جنوبی

درگیری مردم با عوامل رژیم درشهر قزوین آذربایجان جنوبی


میللی حرکت جمعه ۹ اسفند ۱۳۸۷:
ایران خبر: به گزارش دریافتی، جمعی از مردم قزوین با ماموران سركوبگر انتظامی كه قصد دستگیری یک زن جوان را داشتند درگیر شدند. این درگیری زمانی آغاز شد كه ماموران نیروی انتظامی به زن جوانی كه همراه همسرش بود، اهانت كردند و قصد دستگیری او را داشتند.

اعتراض همسر این زن و فریادهای وی باعث شد مردم به كمک آنها شتافته و با ماموران درگیر شوند. دقایقی بعد از این درگیری ماموران نیروی انتظامی این زن و شوهر را رها كرده و صحنه را ترک كردند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home